SRF Inledning

Välkommen till E-learningsprogrammet!


Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF)
som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken
och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. 

SRF arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter till att ge de
icke-statliga flygplatsernas förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet

SRF har för närvarande 34 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

Välj den kurskategori som du skall genomföra här nedan

Lycka till!

    Skip course categories