Du har lämnat uppgifter till en av våra medlemsflygplatser
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna identifiera dig för att du skall kunna utföra utbildningen och som person och för att kunna få kontakt med dig rörande den flygplats som använder dina tjänster.

GDPR är den största förändringen av EU:s lagstiftning om integritetsskydd på två decennier och den kommer att få stor effekt även i Sverige. Lagstiftningen innehåller både nya och mer omfattande regler än tidigare. GDPR handlar om att skydda enskildas privatliv och kräver att organisationer respekterar och skyddar personuppgifter – oavsett var de skickas, bearbetas eller lagras.
Den nya lagen träder i kraft 25 maj 2018. Idagsläget så gäller PUL fram till dess.

Med en skriftligt undertecknade ställd till din flygplats, så kan du få besked vilka personuppgifter om dig som vi har i vår databas.
Har du funderingar så tar du kontakt med din flygplats

Genom att klicka på din flygplats så samtycker jag till att Sveriges Regionala Flygplatser behandlar mina personuppgifter i enligt
med det lagar och förordningar som gäller.

Sveriges Regionala flygplatser E-Learning. 2018.