Kursen är en grundläggande säkerhetsutbildning för Karlstad Airport. Den som genomgår kursen får en intressant grundläggande inblick i säkerhetsfrågor på en säkerhetsgodkänd flygplats.

Kursens omfattning motsvarar 3.25 lektionstimmar och avslutas med ett kunskapstest.