Kursen är en grundläggande säkerhetsutbildning för Sundsvall-Timrå Airport. Den som genomgår kursen får en intressant grundläggande inblick i säkerhetsfrågor på en säkerhetsgodkänd flygplats.

Kursens omfattning motsvarar 3,25 lektionstimmar och avslutas med ett kunskapstest.